Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van
toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafisch
Industrie, gedeponeerd onder nummer 68/2007, ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
Klik hier om de leveringsvoorwaarden te lezen.